...

Kuźnia P

PEOPLE ENGAGEMENT

BUDOWANIE ZAANGAŻOWANIE & MOTYWOWANIE W KULTURZE LEAN / KAIZEN

ZARZĄDZANIE ZESPOŁEM DLA BRYGADZISTY, LIDERA I MISTRZA PRODUKCJI

BUDOWANIE ZAANGAŻOWANIA & MOTYWOWANIE W KULTURZE LEAN / KAIZEN​

czyli o tym, co sprawia, że pracownicy chcą wdrażać zmiany i to po prostu robi​

O SZKOLENIU

Niskie zaangażowanie w proces wdrożenia narzędzi oraz kultury LEAN Manufacturing jest zwykle podstawowym problemem firm podążających tą drogą. Wymierne i oczywiste korzyści wynikające z wdrożeń LEAN bardzo często są kwestionowane w imię utrzymania sytuacji „tak jak jest” z obawy przed utratą wypracowanego zwyczajowo, wygodnego statusu. Bardzo często, pomimo posiadania wiedzy dotyczącej technik LEAN takich jak 5S, TPM, SMED, Kaizen, TWI, VSM i innych, organizacje nie potrafią wzbudzić lub utrzymać zaangażowania kluczowych osób na wymaganym do osiągnięcia SUKCESU poziomie.

Dzięki naszemu szkoleniu – 2 dniowemu warsztatowi – umożliwimy Państwu zaplanowanie i przebycie drogi od „nie da się” ,  „to bez sensu” do „zróbmy to” i „to ma sens ! ”.

CEL SZKOLENIA

Przekazanie umiejętności i wiedzy w zakresie budowania zaangażowania zespołów we wdrożenia KULTURY i NARZĘDZI LEAN.

GRUPA DOCELOWA

Kierownicy każdego szczebla, osoby zajmujące się koordynacją wdrożenia LEAN / KAIZEN, szefowie produkcji,  mistrzowie, liderzy, kierownicy projektów Lean i innych, specjaliści.

KORZYŚCI

 • Aktywny trening technik pracy zespołowej
 • Przegląd narzędzi LEAN vs. budowanie zaangażowania
 • Poznanie technik angażowania ludzi w projekty
 • Przećwiczenie technik komunikacyjnych zmierzających do budowania zaangażowania
 • Poznanie zasad tworzenia skutecznych zespołów
 • Poznanie struktury motywowania
 • Poznanie pułapek „demotywowania”
 • Zrozumienie roli PRZWÓDZTWA LEAN
 • Zrozumienie ról: coach / mentor / szef
 • Konsultacje e-mail z trenerem do 14 dni od zakończenia szkolenia

DOSTĘPNE FORMY SZKOLENIA

SZKOLENIA OTWARTE

ZARZĄDZANIE ZESPOŁEM DLA BRYGADZISTY, LIDERA I MISTRZA PRODUKCJI

czyli budowanie zespołu w odchudzonej organizacji Lean Manufacturing / Kaizen

O SZKOLENIU

Skuteczne prowadzenie zespołu produkcyjnego, a także każdego
innego zespołu pracowników, w organizacji o wielopoziomowej strukturze wymaga doświadczenia i wiedzy osób kierujących. Szczególnie istotne jest prawidłowe prowadzenie pracowników na średnim poziomie kierowania oraz poziomie na którym wykonywana jest konkretna praca. Dostarczenie wiedzy oraz weryfikacja umiejętności liderów i mistrzów bywa kluczowym czynnikiem prawidłowego przetworzenia potencjału i pomysłów pracowników w rezultat oczekiwany przez pracodawcę. Nasze szkolenie pozwala zdiagnozować uczestnikom ich styl komunikacji oraz wypracować najlepszy styl pracy z poszczególnymi uczestnikami zespołów. Szczególnie na tym wrażliwym poziomie zarządzania gdzie ważne jest, aby lider i mistrz, reprezentowali cel firmy a nie interesy „góry”
lub „dołu”.

CEL SZKOLENIA

Celem szkolenia jest:

 • praktyczne przećwiczenie technik komunikacyjnych pomocnych w pracy lidera i mistrza
 • określenie stylu komunikowania uczestników oraz zdefiniowanie najlepszych stylów współpracy we własnych zespołach produkcyjnych

GRUPA DOCELOWA

Brygadziści, liderzy, mistrzowie produkcji, specjaliści wsparcia zespołów produkcyjnych tj. technolodzy, inżynierowie procesów, planiści, mistrzowie i liderzy utrzymania ruchu, jakości, logistyki, kierownicy produkcji

KORZYŚCI

 • Uczestnicy szkolenia:

  • będą znali swój styl kierowania
  • przećwiczą rozmowy z pracownikami
  • będą znali narzędzia Lean wspierające lidera i mistrza w ich pracy
  • będą znali techniki motywowania i angażowania pracowników
  • będą znali strukturę motywowania
  • będą znali pułapki „demotywowania”
  • będą rozumieli rolę przywództwa lean
  • będą rozumieli role: coach/mentor/szef
Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.