...

Kuźnia P

LEAN BASIC
TOOLBOX

TECHNIKI LEAN MANUFACTURING - ZESTAW NARZĘDZI LEAN TOOLBOX

VSM - MAPOWANIE PROCESÓW PRODUKCYJNYCH

LEAN OFFICE

TECHNIKI Lean Manufacturing - ZESTAW NARZĘDZI LEAN TOOLBOX

czyli co trzeba wiedzieć o Lean Manufacturing, aby wiedzieć od czego zacząć, co robić i czego unikać

O SZKOLENIU

Lean wdraża się w głowie” – w Kuźni Produktywności ten cytat leży u podstawy zmian. 

 

Za produktywność procesów produkcyjnych odpowiadają dobrze wykorzystane narzędzia Lean Manufacturing. Ich wdrożenie wymaga jednak przygotowania i podstawowej wiedzy kadry firmy. Ostatecznie wszystko zależy od wyrobienia prawidłowych nawyków ludzi odpowiedzialnych za proces produkcji. Od pracowników firmy którzy, korzystając z narzędzi Lean w procesie produkcyjnym, zwiększają jego wydajność. Od kierowników którzy, świadomie wprowadzając kulturę Kaizen, znajdują oszczędności, wcześniej dla nich niewidocznych. Eliminują marnotrawstwo – MUDĘ. Motywują zespół, sprawnie rozwiązują problemy będące często powodem spadku produktywności zespołu.

Narzędzia Lean Manufacturing, wdrażane w odpowiedniej kolejności i przy odpowiednim zaangażowaniu, mogą zmienić firmę. Mogą poprawić jej wydajność. Ulepszyć jej wizerunek w oczach pracowników, klientów i właścicieli. 


Podczas szkolenia uczestnicy poznają takie narzędzia jak: 5S – standaryzacja stanowiska pracy, KAIZEN- system pomysłów pracowniczych, KANBAN- system wizualnego zarządzania dostawami i wiele innych. 

CEL SZKOLENIA

 • Przedstawienie uczestnikom wachlarza narzędzi Lean Manufacturing
 • Przedstawienie uczestnikom technik prawidłowego wdrażania narzędzi Lean w organizacji
 • Zapoznanie uczestników szkolenia z pojęciem Kultury Lean Manufacturing
 • Nauka identyfikowania obszarów marnotrawstwa oraz sposobów doskonalenia pracy

GRUPA DOCELOWA

Kadra zarządzająca każdego szczebla, specjaliści: planowania, logistyki, technologii i innych działów, brygadziści, mistrzowie, koordynatorzy Lean Manufacturing / Ciągłego Doskonalenia.

KORZYŚCI

 • Poznanie metod Lean Manufacturing 
 • Doświadczenie zmiany pracy w procesie poddanym wdrożeniu narzędzi Lean Manufacturing 
 • Poznanie narzędzi pozwalających na identyfikację Marnotrawstwa (MUDA) 
 • Umiejętność dostrzegania aspektów społeczno–kulturowych związanych z wdrożeniem zmiany

DOSTĘPNE FORMY SZKOLENIA

SZKOLENIA OTWARTE

VSM - MAPOWANIE PROCESÓW PRODUKCYJNYCH

czyli metoda identyfikacji marnotrawstwa oraz sposób definiowania działań doskonalących proces

O SZKOLENIU

Mapowanie strumienia Wartości (ang. VSM – Value Stream Mapping) jest techniką polegającą na opisaniu w sposób graficzny (tworząc mapę) przepływu wartości (materiału, informacji) z perspektywy Klienta w procesach organizacyjnych przedsiębiorstwa. Poprzez połączenie na jednej mapie procesów dostarczania wyrobów i usług, przepływu informacji oraz innych działań zachodzących w przedsiębiorstwie otrzymujemy obraz sytuacji obecnej (VSA – ang. value stream analysis), co pozwala nam lepiej zrozumieć w jaki sposób przez firmę przepływa to za co klient gotowy jest zapłacić. W wyniku “zmapowania” przepływu wartości (obiegu materiału oraz informacji) organizacja identyfikuje obszary występowania marnotrawstwa, a następnie opracowuje obraz stanu przyszłego (VSD – ang. value stream design) oraz plan wdrożenia działań, które zmierzają do optymalizacji i odchudzenia procesu (krótszy czas, mniej materiału, mniejsze zapasy, lepsza komunikacja). Metoda VSM jest z sukcesem stosowana zarówno w optymalizacji szerokiej gamy procesów biznesowych – od procesów produkcyjnych po i usługowo-administracyjne.

CEL SZKOLENIA

Celem szkolenia jest zaznajomienie uczestników z metodą Mapowania Strumienia Wartości, a także praktyczne przećwiczenie jej wdrożenia na procesie produkcyjnym.

GRUPA DOCELOWA

Kierownicy, pracownicy nadzorujący procesy produkcyjne oraz administracyjne, technolodzy, planiści, kierownicy projektów i jednostek organizacyjnych, pracownicy logistyki, a także inni specjaliści.

KORZYŚCI

 • “Dotknięcie” narzędzia LEAN jakim jest VSM
 • Praktyczna nauka korzystania z metody mapowania procesów
 • Wiedza jak poprawić wydajność gniazd produkcyjnych poprzez VSM
 • Zrozumienie, co jest wartością w procesie oraz czym jest i jakie korzyści może przynieść firmie stosowanie mapowania strumienia wartości 
 • HANDOUTS: Uczestnicy otrzymają zestaw podstawowych dokumentów bazowych do adaptacji we własnej firmie

LEAN OFFICE

czyli praktyczne odchudzanie procesów w biurze

O SZKOLENIU

Celem szkolenia / warsztatu jest przedstawienie szczupłego podejścia do procesów biurowych i administracyjnych.  Zadanie zespołu polega wyeliminowaniu czynności, które są niepotrzebne np. nadprodukcja – zbyt dużo kopii dokumentów, zbędne skany, zapasy, wiele danych – powielanie, oczekiwanie na decyzje niedostępnego przełożonego, poprawiania braków oraz błędów w dokumentacji – zbędne przetwarzanie, nadmierny ruch – zbędne przemieszczanie dokumentów pomiędzy działami. Wszystkie wymienione elementy mają swoje negatywne odbicie w jakości, kosztach i czasie trwania procesów administracyjnych i biurowych. Zastosowanie koncepcji Lean w biurze to redukcja kompleksowości procesów powstawania dokumentów, realizacji procedur, podejmowania decyzji. To również skrócenie czasów realizacji zleceń i działań usługowych, niższe koszty obsługi, wyższa jakość oraz satysfakcja klientów zewnętrznych i wewnętrznych. Zajęcia warsztatowe, w oparciu o metody zestawu narzędziowego LEAN ze szczególnym uwzględnieniem VSM i model pracy Kaizen umożliwiają opracowywanie i wdrażanie usprawnień. Warsztat Value Stream na życzenie grupy może być rozszerzony do tematu definiującego główną część zajęć.

CEL SZKOLENIA

 • dokładne wykazanie w jaki sposób Lean Office wpływa na redukcję strat,
 • poznanie narzędzi Lean np. Value Stream, 5S, 8D, 5W1H, KANBAN, SMED, Poka-Yoke (metody wizualizacji wykorzystywane w praktyce),
 • poznanie metod TOC – ciągłe działania służące sterowaniu wąskimi gardłami (zatorami) – rola sterowania wydajnością biura,
 • przedstawienie zasad przejścia od Push do Pull,
 • praktyczne przedstawienie, jak „technicznie” mapować „strumień wartości” (identyfikacja, analiza i mapowanie strumienia wartości – VSM),
 • zrozumienie jakie funkcje można pełnić w trakcie transformacji do „Lean przedsiębiorstwa”.
 • znaczenie tworzenia kultury LEAN jako nośnika prawidłowych zachowań w organizacji

GRUPA DOCELOWA

Wszystkie osoby uczestniczące w procesach logistycznych (technolodzy, konstruktorzy, zaopatrzeniowcy), pracownicy biurowi, kierownictwo przedsiębiorstw (zarząd, dyrekcja, właściciele firm produkcyjnych),

KORZYŚCI

 • Poznanie metod LEAN Manufacturing 
 • Powiązanie metod z produkcji ze środowiskiem biurowym 
 • Zdefiniowanie obszarów w swojej pracy, gdzie narzędzia i zasady LEAN znajdą skuteczne zastosowanie
Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.