...

Kuźnia P

TEAM COMMITMENT

KPI - KLUCZOWE WSKAŹNIKI EFEKTYWNOŚCI & HOSHIN KANRI - KASKADOWANIE CELÓW I RAPORTOWANIE WYNIKÓW

KPI - KLUCZOWE WSKAŹNIKI EFEKTYWNOŚCI & HOSHIN KANRI - KASKADOWANIE CELÓW I RAPORTOWANIE WYNIKÓW

czyli jak sprawić aby pracownicy identyfikowali się celami organizacji​

O SZKOLENIU

Szkolenie KPI (ang. Key Performance Indicators) przygotowuje uczestników w sposób praktyczny do samodzielnego, wraz z zespołem we własnej organizacji, opracowania kluczowych wskaźników doskonalenia firmy. Wiedza i praktyka uzyskana podczas naszego szkolenia umożliwi jego uczestnikom organizację pracy nad opracowaniem najważniejszych dla organizacji wskaźników monitorujących m.in. wydajność czy jakość pracy.

Podczas naszego szkolenia uczestnicy uzyskają wiedzę w jaki sposób zorganizować zespół, który opracuje wskaźniki mające za zadanie poprawę takich parametrów działania organizacji jak dostawy na czas, wielkość sprzedaży, realizacja planów produkcyjnych, poziom zapasów materiałowych, kontrola nadgodzin, reklamacji itd.

Szkolenie pozwoli także na otworzenie się w kierunku zainstalowania w organizacji systemu kaskadowania celów oraz raportowania rezultatów w oparciu o Hoshin Kanri (czyli, zaangażowanie pracowników w skuteczny i szybki przepływ właściwej informacji, we właściwym czasie i miejscu pod właściwy adres).

CEL SZKOLENIA

Uczestnicy szkolenia w sposób praktyczny opracują wybrane kluczowe wskaźniki postępu (KPI), zdobędą

elementarne doświadczenie na temat doboru niezbędnych informacji do opracowania wskaźników, poznają rolę kadry kierowniczej oraz pracowników w tworzeniu oraz egzekwowaniu działań korygujących wynikających z pomiarów KPI. Uczestnicy szkolenia doświadczą udziału w przeglądzie (spotkaniu) wypracowanych wskaźników KPI oraz poznają sposoby prowadzenia rozmów i spotkań na temat osiągniętych lub nie osiągniętych rezultatów.

GRUPA DOCELOWA

Kierownicy każdego szczebla, specjaliści zbierający dane do wskaźników i opracowujący te wskaźniki na potrzeby najwyższej kadry kierowniczej, pracownicy działów Ciągłego Doskonalenia / Lean Manufacturing.

KORZYŚCI

  • Uczestnik po szkoleniu będzie wiedział jak przeprowadzić proces opracowania wskaźników KPI
  • Uczestnik szkolenia dowie się jak zarządzać procesem kaskadowania celów oraz ich realizacji przy użyciu metody Hoshin Kanri

DOSTĘPNE FORMY SZKOLENIA

SZKOLENIA OTWARTE

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.