...

Kuźnia P

Lean Office Wrocław

Lean Office - O SZKOLENIU

Praktyczne odchudzanie procesów w biurze

Zastosowanie koncepcji Lean w biurze to redukcja kompleksowości procesów powstawania dokumentów, realizacji procedur, podejmowania decyzji. To również skrócenie czasów realizacji zleceń i działań usługowych, niższe koszty obsługi, wyższa jakość oraz satysfakcja klientów zewnętrznych i wewnętrznych Szkolenie ukierunkowane jest na przedstawienie szczupłego podejścia
do procesów biurowych i administracyjnych.

Zadanie zespołu polega na wyeliminowaniu czynności, które są niepotrzebne:

– nadprodukcja – nadmiar kopii dokumentów, zbędne skany, zapasy, powielanie danych,

– oczekiwanie na decyzje niedostępnego przełożonego,

– zbędne przetwarzanie, poprawianie braków i błędów w dokumentacji,

– zbędne przemieszczanie dokumentów pomiędzy działami.

Wszystkie wymienione elementy mają swoje negatywne odbicie w jakości, kosztach i czasie trwania procesów administracyjnych i biurowych.

W trakcie szkolenia omawiamy narzędzia Lean Manufacturing: Value Stream, 5S, 8D, 5W1H, KANBAN, SMED, Poka-Yoke (metody wizualizacji wykorzystywane w praktyce). Przedstawiamy również metody TOC, ciągłych działań służących sterowaniu wąskimi gardłami (zatorami). W praktyczny sposób przedstawiamy też jak mapować strumień wartości (identyfikacja, analiza i mapowanie strumienia wartości).

Zajęcia warsztatowe umożliwiają opracowywanie i wdrażanie usprawnień. Warsztat Value Stream na życzenie grupy może być rozszerzony do tematu definiującego główną część zajęć.

Po szkoleniu uczestnicy:

KORZYŚCI PO SZKOLENIU

eliminacja nadprodukcji - nadmiaru kopii dokumentów, zbędnych skanów, zapasów, powielonych danych
eliminacja zbędnego przetwarzania
likwidacja błędów w dokumentach
optymalizacja obiegu dokumentów w firmie

ZAPISZ SIĘ JUŻ DZIŚ!

CENA

Przy zgłoszeniach w terminie do 14 dni przed szkoleniem:

  • 1450 zł netto + 23% VAT przy zgłoszeniu 1 uczestnika
  • 1350 zł netto + 23% VAT przy zgłoszeniu 2 uczestników
  • 1250 zł netto + 23% VAT przy zgłoszeniu 3 i więcej uczestników

Przy zgłoszeniu po w/w terminie:

  • 1490 zł netto + 23% VAT 

INNE DOSTĘPNE FORMY SZKOLENIA

SZKOLENIA OTWARTE

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.