...

Kuźnia P

training within industry

Training Within Industry - O SZKOLENIU

stabilna standaryzacja metod pracy poprzez rozwój kompetencji, skuteczne przekazywanie wiedzy oraz uczenie pracowników

Standaryzacja pracy pozwala nam wykonywać czynności w najlepszy znany nam sposób. Jak jednak zapewnić, że pracownicy będą wykonywali powierzoną pracę właśnie w sposób zestandaryzowany? Odpowiedzią na ten problem jest system TWI pozwalający na szybką i skuteczną edukację nowego operatora na nowym stanowisku pracy. Dzięki TWI przełożony może w czasie ograniczonym do minimum przygotować operatora do samodzielnej i skutecznej jakościowo pracy. TWI pozwala także na rozbudowę kompetencji pracowniczych poprzez budowanie matrycy kompetencji. Narzędzie to jest także bardzo skutecznym elementem systemu motywowania pracowników do rozwoju swoich umiejętności.

Po szkoleniu uczestnicy:

KORZYŚCI PO SZKOLENIU

skuteczne uczenie pracowników metod pracy w firmie
skrócenie czasu przygotowania pracownika do pracy na stanowisku
rozbudowa kompetencji pracowników
narzędzie do motywowania pracowników

ZAPISZ SIĘ JUŻ DZIŚ!

CENA

Szkolenie 1-dniowe

Przy zgłoszeniach w terminie do 14 dni przed szkoleniem:

  • 850 zł netto + 23% VAT przy zgłoszeniu 1 uczestnika
  • 800 zł netto + 23% VAT przy zgłoszeniu 2 uczestników
  • 750 zł netto + 23% VAT przy zgłoszeniu 3 i więcej uczestników

Przy zgłoszeniu po w/w terminie:

  • 890 zł netto + 23% VAT 

INNE DOSTĘPNE FORMY SZKOLENIA

SZKOLENIA OTWARTE

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.