...

Kuźnia P

TPM lean

TPM Lean - O SZKOLENIU

jak zwiększyć systemowo dostępność maszyn, podnieść wydajność, poprawić jakość !

TPM definiujemy jako obsługę konserwacyjną maszyn i urządzeń realizowaną wewnątrz całego przedsiębiorstwa przez operatorów i personel odpowiedzialny za utrzymanie ruchu. Cele realizowane przez TPM to:

  • ZERO awarii maszyn
  • ZERO wad produktu
  • ZERO wypadków przy pracy

Ważnym aspektem wdrożenia jest tworzenie odpowiedniej kultury organizacyjnej opartej na zaufaniu, pracy zespołowej oraz pro-aktywnego podejścia do rozwiązywania problemów.

Po szkoleniu uczestnicy:

KORZYŚCI PO SZKOLENIU

eliminacja awarii maszyn
eliminacja wad produktu
eliminacja wypadków przy pracy
kultura organizacyjna firmy oparta na pracy zespołowej

ZAPISZ SIĘ JUŻ DZIŚ!

CENA

Przy zgłoszeniach w terminie do 14 dni przed szkoleniem:

  • 850 zł netto + 23% VAT przy zgłoszeniu 1 uczestnika
  • 800 zł netto + 23% VAT przy zgłoszeniu 2 uczestników
  • 750 zł netto + 23% VAT przy zgłoszeniu 3 i więcej uczestników

Przy zgłoszeniu po w/w terminie:

  • 890 zł netto + 23% VAT 

INNE DOSTĘPNE FORMY SZKOLENIA

SZKOLENIA OTWARTE

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.