...

Kuźnia P

standaryzacja pracy

Standaryzacja pracy i balansowanie linii produkcyjnej - O SZKOLENIU

Wyrównywanie pracy między stanowiskami oraz działania zapobiegające utracie doświadczenia pracownika

Standaryzacja pracy jest narzędziem szczupłego produkowania polegającym na określeniu jednoznacznego – najlepszego, znanego obecnie – sposobu wykonywania czynności w procesie. Dzięki standaryzacji stabilizujemy proces wytwarzania produktu lub usługi, co stanowi podstawę do jego dalszego doskonalenia.  Realizowanie zadań zawsze w ten sam sposób, w tym samym czasie i w jednakowej jakości pozwala osiągnąć zamierzoną wydajność, stabilne i powtarzalne wyniki przy użyciu najlepszych znanych metod wykonania. Standaryzacja służy zapewnieniu powtarzalności i jakości wytwarzania w procesie, co prowadzi do redukcji kosztów wytwarzania. Jest podstawowym narzędziem edukacji pracownika o tym jak należy wykonywać dany proces. Służy także wsparciu zatrzymania wiedzy w firmie i uniknięciu problemu monopolu na wiedzę o wykonaniu danej operacji przez wąską grupę operatorów. Poprzez zaangażowanie metody balansowania pracy podczas standaryzowania pracy uzyskujemy zrównoważone miejsce pracy.

Po szkoleniu uczestnicy:

KORZYŚCI PO SZKOLENIU

poprawa efektywności linii produkcyjnych
umiejętność doprowadzenia do stabilizacji procesu produkcji
umiejętność wdrożenia sprawdzonej, aktualnie najlepszej metody produkcji
pracownicy potrafiący pracować w oparciu o standaryzację

ZAPISZ SIĘ JUŻ DZIŚ!

CENA

Przy zgłoszeniach w terminie do 14 dni przed szkoleniem:

  • 1450 zł netto + 23% VAT przy zgłoszeniu 1 uczestnika
  • 1350 zł netto + 23% VAT przy zgłoszeniu 2 uczestników
  • 1250 zł netto + 23% VAT przy zgłoszeniu 3 i więcej uczestników

Przy zgłoszeniu po w/w terminie:

  • 1490 zł netto + 23% VAT 

INNE DOSTĘPNE FORMY SZKOLENIA

SZKOLENIA OTWARTE

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.