...

Kuźnia P

problem solving

PROBLEM SOLVING - O SZKOLENIU

Jak skutecznie rozwiązywać problemy w firmie?

„To nie jest tak, że jestem szczególnie bystry, ale po prostu zostaję z problemami nieco dłużej.” ~ Albert Einstein        

Metoda rozwiązywania problemów znana jako 5WHY czyli 5xdlaczego jest podstawowym narzędziem znanym w metodologii LEAN Manufacturing. Prostota tej techniki sprawia, że może być ona używana praktycznie w każdej sytuacji zawodowej i nie tylko. 5WHY wbrew swojej pozornej prostocie może prowadzić do zróżnicowanych wniosków. Jednak umiejętne podejście do tej metody, łączenie jej z innymi technikami PROBLEM SOLVING takimi jak Diagram Ishikawy czy raport A3  może podnieść jakość weryfikacji analizowanego problemu. Krzyżowe zastosowanie wymienionych już, jak i innych, metod rozwiązywania problemów – burza mózgów, mapy myśli, histogramy, zasada pareto, VSM – pozwala wysoce skutecznie określać przyczyny źródłowe powstałych błędów.

Po szkoleniu uczestnicy:

KORZYŚCI PO SZKOLENIU

znajomość technik rozwiązywania problemów
wzrost efektywności rozwiazywania problemów w firmie
skrócenie czasu identyfikacji źródła problemu
praktyczne rozwiązania dla problemów w firmie

ZAPISZ SIĘ JUŻ DZIŚ!

CENA

Przy zgłoszeniach w terminie do 14 dni przed szkoleniem:

  • 1450 zł netto + 23% VAT przy zgłoszeniu 1 uczestnika
  • 1350 zł netto + 23% VAT przy zgłoszeniu 2 uczestników
  • 1250 zł netto + 23% VAT przy zgłoszeniu 3 i więcej uczestników

Przy zgłoszeniu po w/w terminie:

  • 1490 zł netto + 23% VAT

INNE DOSTĘPNE FORMY SZKOLENIA

SZKOLENIA OTWARTE

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.