...

Kuźnia P

motywowanie pracowników

BUDOWANIE ZAANGAŻOWANIA I MOTYWOWANIE PRACOWNIKÓW

co sprawia, że pracownicy chcą wdrażać zmiany i to po prostu robią?

Niskie zaangażowanie w proces wdrożenia narzędzi oraz kultury LEAN Manufacturing jest zwykle podstawowym problemem firm podążających tą drogą. Wymierne i oczywiste korzyści wynikające z wdrożeń LEAN bardzo często są kwestionowane w imię utrzymania sytuacji „tak jak jest” z obawy przed utratą wypracowanego zwyczajowo, wygodnego statusu. Bardzo często, pomimo posiadania wiedzy dotyczącej technik LEAN takich jak 5S, TPM, SMED, Kaizen, TWI, VSM i innych, organizacje nie potrafią wzbudzić lub utrzymać zaangażowania kluczowych osób na wymaganym do osiągnięcia SUKCESU poziomie.

Dzięki naszemu szkoleniu umożliwimy Państwu zaplanowanie i przebycie drogi od: „nie da się”,  „to bez sensu” do: „zróbmy to” i „to ma sens!”.

Po szkoleniu uczestnicy:

KORZYŚCI PO SZKOLENIU

przejście od podejścia "nie da się" do "zróbmy to"
zmotywowani i zaangażowani pracownicy
kadra znająca techniki motywowania pracowników
wykorzystanie potencjału pracowników firmy

ZAPISZ SIĘ JUŻ DZIŚ!

CENA

Przy zgłoszeniach w terminie do 14 dni przed szkoleniem:

  • 1450 zł netto + 23% VAT przy zgłoszeniu 1 uczestnika
  • 1350 zł netto + 23% VAT przy zgłoszeniu 2 uczestników
  • 1250 zł netto + 23% VAT przy zgłoszeniu 3 i więcej uczestników

Przy zgłoszeniu po w/w terminie:

  • 1490 zł netto + 23% VAT

INNE DOSTĘPNE FORMY SZKOLENIA

SZKOLENIA OTWARTE

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.