...

Kuźnia P

PROCESS IMPROVEMENT

KAIZEN - DOBRY SPOSÓB NA DOBRE POMYSŁY

TPM - AUTONOMICZNE UTRZYMANIE RUCHU MASZYN I URZĄDZEŃ

PROBLEM SOLVING

KAIZEN – DOBRY SPOSÓB NA DOBRE POMYSŁY

czyli o tym, co zrobić aby każdy dobry pomysł przetrwał i „wszedł w życie”

O SZKOLENIU

Sięgając do potencjału każdego pracownika możemy odkryć prawdziwe i pełne możliwości naszej organizacji. Umiejętne i oparte o dobre intencje odkrywanie tego potencjału pozwala nam osiągać nowe, praktyczne rozwiązania dla kosztochłonnych problemów z których często nawet nie zdajemy sobie sprawy. To właśnie poprzez tworzenie ludzi w kulturze nieustępliwego dążenia do poprawy, tego co mamy dziś, sprawiamy, że nasze granice niepostrzeżenie przesuwają się coraz dalej, a nasze postrzeganie i możliwości tworzenia coraz lepszego – dla ludzi, oraz bardziej dochodowego – dla zarządu, biznesu – rosną w wykładniczy sposób. Wielkie zmiany następują małymi krokami. Małe pomysły, wielkich – zwykłych ludzi, potrafią przenieść organizację w kolejny wymiar rozwoju biznesowego oraz dostarczyć namacalnych, finansowych walorów.

Nasz program szkoleniowy, prowadząc uczestników przez proces tworzenia systemu Kaizen, dostarcza także odniesień, doświadczeń i wiedzy jak zadbać o pracowników, którzy chętnie podzielą się tym co w nich najlepsze – wyobraźnią, wiedzą i sumienną pracą.

CEL SZKOLENIA

Przedstawienie metod budowania zespołu Kaizen , motywowania, przywództwa

 • Omówienie elementów składowych programu Kaizen – co robić? czego unikać?
 • Wymiana doświadczeń w oparciu o studium przypadku oraz praktykę uczestników
 • Praktyczne ćwiczenia i udział w symulacji zastosowania wybranych narzędzi LEAN

GRUPA DOCELOWA

Pracownicy odpowiedzialni za koordynację wdrożenia oraz rozwój programu sugestii pracowniczych Kaizen, kierownicy produkcji oraz innych działów wspierających produkcję, technolodzy, planiści, pracownicy zarządzania zasobami ludzkimi, specjaliści systemów jakościowych.

KORZYŚCI

 • Znajomość metody organizacji systemu sugestii pracowniczych Kaizen
 • Zaangażowanie w tworzenie systemu Kaizen a także wiedza jakie aspekty psychologiczne należy uwzględniać przy pracy z ludźmi w systemie Kaizen.
 • Znajomość kluczowych „MUST” i „MUST NOT” w pracy koordynatora Kaizen 
 • Konsultacja z trenerem do 14 dni od zakończenia szkolenia

DOSTĘPNE FORMY SZKOLENIA

SZKOLENIA OTWARTE

TPM – AUTONOMICZNE UTRZYMANIE RUCHU MASZYN I URZĄDZEŃ

czyli o tym, jak zwiększyć systemowo dostępność maszyn, podnieść wydajność, poprawić jakość​

O SZKOLENIU

TPM definiujemy jako obsługę konserwacyjną maszyn i urządzeń realizowaną wewnątrz całego przedsiębiorstwa przez operatorów i personel odpowiedzialny za utrzymanie ruchu. Cele realizowane przez TPM to: 

• ZERO awarii maszyn 

• ZERO wad produktu 

• ZERO wypadków przy pracy 

Ważnym aspektem wdrożenia jest tworzenie odpowiedniej kultury organizacyjnej opartej na zaufaniu, pracy zespołowej oraz pro-aktywnego podejścia do rozwiązywania problemów.

CEL SZKOLENIA

Przedstawienie celu oraz zasad systemu TPM  

 • Omówienie etapów budowania zespołu wdrożeniowego TPM, motywowania 
 • Omówienie elementów składowych TPM 
 • Wymiana doświadczeń w oparciu o studium przypadku oraz praktykę uczestników
 • Praktyczne ćwiczenia i udział w symulacji zastosowania wybranych narzędzi LEAN

GRUPA DOCELOWA

Pracownicy odpowiedzialni za stan maszyn, operatorzy oraz pracownicy służb utrzymania ruchu. Kierownicy, liderzy i mistrzowie produkcji oraz innych działów wspierających produkcję, technolodzy, planiści. Kadra kierownicza każdego szczebla.

KORZYŚCI

 • Zrozumienie różnic pomiędzy tradycyjnym utrzymaniem Ruchu a utrzymaniem TPM 
 • Zaangażowanie w tworzenie zasad skutecznego wdrożenia systemu TPM a także wiedza jakie aspekty psychologiczne należy uwzględniać przy pracy z ludźmi.

PROBLEM SOLVING - 5xDLACZEGO ORAZ INNE METODY ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW

czyli jak skutecznie rozwiązywać problemy

O SZKOLENIU

Metoda rozwiązywania problemów znana jako 5WHY czyli 5x dlaczego jest podstawowym narzędziem znanym w metodologii LEAN Manufacturing. Prostota tej techniki sprawia, że może być ona używana praktycznie w każdej sytuacji zawodowej i nie tylko. 5WHY wbrew swojej pozornej prostocie może prowadzić do zróżnicowanych wniosków. Jednak umiejętne podejście do tej metody, łączenie jej z innymi technikami PROBLEM SOLVING takimi jak Diagram Ishikawy czy raport A3 może podnieść jakość weryfikacji analizowanego problemu. Krzyżowe zastosowanie wymienionych już, jak i innych, metod rozwiązywania problemów – burza mózgów, mapy myśli, histogramy, pareto, vsm – pozwala wysoce skutecznie określać przyczyny źródłowe powstałych błędów.

„To nie jest tak, że jestem szczególnie bystry, ale po prostu zostaję z problemami nieco dłużej.” Albert Einstein

CEL SZKOLENIA

Przekazanie umiejętności i wiedzy w zakresie technik rozwiązywania problemów tj. 5sDlaczego, Ishikawa,

Pareto, burza mózgów, PDCA i inne.

GRUPA DOCELOWA

Specjaliści i kierownicy każdego szczebla, mistrzowie, liderzy, brygadziści, specjaliści działów technicznych, jakości, planowania oraz logistyki, pracownicy działów wsparcia produkcji.

KORZYŚCI

 • Wiedza jak rozwiązywać problemy w sposób systemowy
 • Praktyczne przećwiczenie techniki 5W
 • Praktyczne przećwiczenie techniki Burza mózgów
 • Praktyczne przećwiczenie techniki Ishikawa
 • Praktyczne przećwiczenie techniki Pareto
 • Zapoznanie z podstawami mapowania procesów VSM
 • Praktyczna nauka korzystania z wybranych metod rozwiązywania problemów
 • Wstępna wiedza o pozostałych metodach
 • Uczestnicy otrzymają zestaw dokumentów bazowych do adaptacji we własnej firmie
Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.