...

Kuźnia P

PROCESS FLOW

SMED - SZYBKIE PRZEZBROJENIE MASZYN

KANBAN – REDUKCJA KOSZTÓW I ZAPASÓW PRZEZ PLANOWANIE ODCHUDZONEJ PRODUKCJI

SMED

czyli jak usprawnić przezbrojenia oraz odzyskać utraconą wydajność

O SZKOLENIU

SMED Ang. Single Minute Exchange of Die – eliminacja straconego czasu pracy maszyn poprzez systemowe zarządzanie procesem przezbrojeń. Nasze szkolenie w formie praktycznego warsztatu ma celu zapoznanie uczestników z metodą SMED, polegającą na wydajnej organizacji procesu przezbrojeń maszyn.

SMED jest techniką skracania czasu przezbrojenia (changeover) opracowana przez Dr. Shigeo Shingo.

Etapy SMED to:

1) Obserwacja i dokumentacja przezbrojenia,

2) Oddzielenie przezbrojenia zewnętrznego i wewnętrznego,

3) Przekształcenie czynności wewnętrznych w zewnętrzne,

4) Doskonalenie.

Rezultatem przeprowadzenia procesu SMED jest często ponad 50% redukcja w czasie przezbrojenia maszyny.

CEL SZKOLENIA

Celem szkolenia SMED nauka metody SMED przy użyciu wykładu, case studies, przykładów i symulacji.

GRUPA DOCELOWA

Celem szkolenia SMED nauka metody SMED przy użyciu wykładu, case studies, przykładów i symulacji.

KORZYŚCI

  • Uczestnik po szkoleniu będzie wiedział jak przeprowadzić proces doskonalenia przezbrojenia.
  • Uczestnik szkolenia pozna standardy wykonania procesu SMED wraz z wymaganymi dokumentami

DOSTĘPNE FORMY SZKOLENIA

SZKOLENIA OTWARTE

KANBAN – REDUKCJA KOSZTÓW I ZAPASÓW PRZEZ PLANOWANIE ODCHUDZONEJ PRODUKCJI

czyli system Pull zamiast tradycyjnego „PCHANIA”

O SZKOLENIU

Produkcja  zróżnicowanego asortymentu, w wymaganym przez  różnych klientów czasie, na tych samych maszynach i na tej samej linii produkcyjnej, może spędzać sen z powiek nawet wytrawnemu planiście czy kierownikowi produkcji. Zapewnienie zrównoważonej pracy na stanowiskach przy jednocześnie optymalnym wykorzystaniu zasobów maszyn, ludzi i przede wszystkim materiałów bywa nie lada wyzwaniem. Często chce się powiedzieć : „Dobrze by było gdyby to wszystko działo się SAMO”. Wbrew obiegowej opinii, że „nic nie dzieje się samo” istnieją sposoby aby ten proces planistyczno – logistyczny w organizacji był bardziej autonomiczny. Poprzez konsekwentne i prawidłowe zastosowanie zasad równoważenia produkcji (HEIJUNKA) oraz jej wciągania (KANBAN) możliwe jest doprowadzenie procesu do daleko idącej autonomii w której komunikacja (czytaj:  szum komunikacyjny) jest ograniczona do minimum, zapasy materiałowe przed i miedzy stanowiskami są zoptymalizowane a rezerwy naszych pieniędzy nie muszą być zamrożone w komponentach. 

Dzięki naszemu szkoleniu przygotujesz się do samodzielnego wdrożenia systemów LEAN w swojej firmie. Dzięki wymianie doświadczeń oraz praktycznemu dotknięciu KANBAN – oraz innych narzędzi LEAN –  droga do wdrożenia odchudzonej produkcji stanie się prostsza. 

CEL SZKOLENIA

Określenie potrzeby KANBAN w organizacji oraz• zdobycie wiedzy jak podejść do analizy procesu w firmie. Nauka planowania zapasów i równoważenia produkcji oraz planowania wdrożenia KANBAN. Praktyczne ćwiczenie wdrożenia systemu PULL (ssącego).

GRUPA DOCELOWA

Planista produkcji, Logistyk, Nadzór produkcji, Lider produkcji, Zaopatrzeniowiec, Magazynier.

KORZYŚCI

  • Umiejętność określenia MUDA w procesie 
  • Umiejętność identyfikacji obszarów wprowadzenia KANBAN 
  • Wiedza na temat poziomowania produkcji 
  • Zdolność określenia obszarów do redukcji zapasów
  • Poznanie metod skutecznej komunikacji i wywierania wpływu w zespole wdrożeniowym
Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.