...

Kuźnia P

szkolenie zarządzanie zespołem

SZKOLENIE ZARZĄDZANIE ZESPOŁEM

Jak budować zespół w organizacji Lean?

Skuteczne prowadzenie zespołu produkcyjnego, a także każdego innego zespołu pracowników, w organizacji o wielopoziomowej strukturze wymaga doświadczenia i wiedzy osób kierujących. Szczególnie istotne jest prawidłowe prowadzenie pracowników na średnim poziomie kierowania oraz poziomie na którym wykonywana jest konkretna praca. Dostarczenie wiedzy oraz weryfikacja umiejętności liderów i mistrzów bywa kluczowym czynnikiem prawidłowego przetworzenia potencjału i pomysłów pracowników w rezultat oczekiwany przez pracodawcę. Nasze szkolenie pozwala zdiagnozować uczestnikom ich styl komunikacji oraz wypracować najlepszy styl pracy z poszczególnymi uczestnikami zespołów. Szczególnie na tym wrażliwym poziomie zarządzania gdzie ważne jest, aby lider i mistrz, reprezentowali cel firmy a nie interesy „góry” lub „dołu”.

Po szkoleniu uczestnicy:

KORZYŚCI PO SZKOLENIU

kadra potrafiąca prowadzić rozmowy z pracownikami
zmotywowani i zaangażowani pracownicy
kadra znająca techniki motywowania pracowników
wykorzystanie potencjału pracowników firmy

ZAPISZ SIĘ JUŻ DZIŚ!

CENA

Przy zgłoszeniach w terminie do 14 dni przed szkoleniem:

  • 1450 zł netto + 23% VAT przy zgłoszeniu 1 uczestnika
  • 1350 zł netto + 23% VAT przy zgłoszeniu 2 uczestników
  • 1250 zł netto + 23% VAT przy zgłoszeniu 3 i więcej uczestników

Przy zgłoszeniu po w/w terminie:

  • 1490 zł netto + 23% VAT

INNE DOSTĘPNE FORMY SZKOLENIA

SZKOLENIA OTWARTE

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.