...

Kuźnia P

BLOG

CZYLI LEAN MANUFACTURING NIE ZAWSZE NA POWAŻNIE

Akademia Lean Kuźni Produktywności – Zaangażowany zespół – jak go zbudować?!

Czym jest zaangażowany zespół?

Lean Manufacturing wiąże się z pracą zespołową. To ludzie są wspólnym mianownikiem firm, które osiągają największe sukcesy. W poprzedniej pigułce wspominałem o 5S – tej techniki nie można wprowadzać autorytarnie. Zmiany, które są wprowadzane pod przymusem nie będą trwałe. Spraw, aby członkowie Twojego zespołu byli zaangażowani i sami wypracowywali zmiany w obszarach, którymi się zajmują. Z tej pigułki dowiesz się, jak zbudować zaangażowany zespół oraz poznasz narzędzia, które Ci w tym pomogą.

Jak zbudować zaangażowany zespół?

Aby zbudować zaangażowany zespół, podejmij następujące działania.

Przeanalizuj swój obecny zespół

 

 • Oceń, jak Twój zespół wygląda w tej chwili
 • Przeanalizuj potrzeby szkoleniowe
 • Sprawdź, które czynniki mogą pozytywnie lub negatywnie wpłynąć na zaangażowanie pracowników we wdrażanie zmian

Zdefiniuj bariery, które utrudniają osiągnięcie odpowiedniego zaangażowania

Wybierz te, które najbardziej przeszkadzają angażowaniu się w zmiany. Mogą nimi być:

 

 • Niewystarczające przywództwo
 • Niewłaściwy styl kierowania
 • Niewystarczające wynagrodzenie
 • Brak dodatkowych zachęt finansowych i pozafinansowych dla pracowników
 • Niechęć do współpracy pomiędzy działami
 • Ogólna niechęć do wszelkiego rodzaju zmian
 • Sztywna struktura organizacyjna
 • Niewystarczająca ilość czasu potrzebna do angażowania się w dodatkowe działania.

Zlokalizuj wewnętrzne „wąskie gardła”

 

„Wąskie gardła” to osoby o najniższych kwalifikacjach w Twoim zespole. Podejmij działania, które podniosą ich kwalifikacje. Pamiętaj o zasadzie, że każdy zespół jest tak silny, jak silny jest jego najsłabszy element.

 

Odpowiednio dobierz grupę

 

 • Stwórz oczekiwane standardy pracy z osobami sprzyjającymi zmianie
 • Stopniowo dodawaj osoby mniej zdecydowane, aby mogły łatwo zaakceptować standardy pracy

Dzięki takiemu podejściu członkowie Twojego zespołu będą wzajemnie naśladowali oczekiwane zachowania.

 

Zaangażuj się jako bezpośredni przełożony

 

 • Pokaż zaangażowanie poprzez swoje zachowanie – „bądź wzorem”
 • Spraw, by ludzie uwierzyli, że to „ma sens”
 • Pokaż swoją konsekwencję i wiarę w zmianę – „nie wymiękaj”
 • Bądź częścią zmiany i aktywnie ją prowadź aż „do skutku”

Zbuduj w zespole chęć do zmiany

Znajdź, razem ze swoim zespołem, odpowiedzi na pytania:

 

 • Po co my to robimy?
 • Co chcemy osiągnąć?
 • Co będzie na końcu tej drogi dla nas, jako pracowników?
 • Jak będzie wyglądało nasze życie w pracy?
 • Co nasza firma zyska jako całość?
 • Co stanie się z tymi, którzy nie będą potrzebni do wykonywania obecnej pracy? Jakie propozycje i scenariusze przyszłości w firmie na nich czekają?

Spraw, aby działanie Twojego zespołu było systemowo ukierunkowane na osiąganie konkretnych wskaźników

Docelowo działania Twojego zespołu na każdym poziomie powinny być zorientowane na osiąganie konkretnych wyników, dotyczących np.:

 

 • Bezpieczeństwa
 • Jakości
 • Terminowości dostaw
 • Niskich kosztów (SQDC).

Pokaż swoim pracownikom, jakie efekty mogą mieć ich działania, np.:

 

 • Niższe koszty produkcji przekładają się na warunki premiowe.
 • Terminowe dostawy wpływają na rytmiczność pracy.
 • Lepsza jakość produktów przekłada się na renomę firmy i pozytywne postrzeganie pracowników na zewnątrz.

Motywuj członków swojego zespołu

Odkryj, co motywuje osoby z Twojego zespołu.

 

Dowiedz się więcej o LEAN i już dziś skorzystaj z naszego szkolenia E-LEARNING! 

ZAPRASZAMY! 

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.