...

Kuźnia P

BLOG

CZYLI LEAN MANUFACTURING NIE ZAWSZE NA POWAŻNIE

Akademia Lean Kuźni Produktywności – Dlaczego nie warto nie interesować się Lean Manufacturing?

Dlaczego warto zainteresować się Lean Manufacturing

Pracowałem z firmą, w której wypracowana oszczędność na jednym procesie produkcyjnym wynosiła stabilne 3 sekundy na wytwarzanej jednej sztuce wyrobu. Niby niewiele, jednak zmiana ta, praktycznie niezauważalna dla operatorów, generowała zyski rzędu 1 000 000 zł rocznie. Małe kroki i efekt skali, konsekwencja i angażowanie pracowników. Tym zajmuje się Lean Manufacturing. Tworzenie kultury ciągłego doskonalenia służy ludziom oraz finansom firmy. Tylko zaangażowany zespół, czyli taki, który ufa swojemu pracodawcy (a na to zaufanie trzeba naprawdę pracować), może i osiąga konkretne wyniki finansowe oraz dobre warunki pracy. Znam firmy, w których systemy sugestii pracowniczych Kaizen przynoszą dziesiątki, a nawet setki tysięcy złotych oszczędności rocznie.  Każdy pracownik, który chce się angażować w rozwój i doskonalenie swojej pracy, może to zrobić, np. wrzucając opis pomysłu do specjalnej skrzynki. To wszystko naprawdę się dzieje. Nie kosztem pracowników, którzy zwykle partycypują w oszczędnościach. Są świadkowie 🙂 A gdyby tak skrócić czas przetwarzania np. z 8,5 do 3,5 miesiąca? Takie korzyści udało się wdrożyć dzięki Value Stream Mapping, czyli mapowaniu procesów produkcyjnych i idącymi za nim wdrożeniami.

 

Inny przykład. Czy czyste i schludne miejsce pracy ma znaczenie ? A gdybym powiedział Państwu, że prawidłowo wdrożona standaryzacja środowiska pracy może przynieść od 10 do 30% wydajności na danym procesie? Tak, mówię o 5S. Jednej z podstawowych technik Lean Manufacturing polegającej na systemowym utrzymaniu porządku w miejscu pracy. A gdybym powiedział, że dobrze wdrożona standaryzacja procesu produkcyjnego może przynieść  30% wydajności na danym procesie? Tak, jest to możliwe dzięki balansowaniu produkcji i kartach pracy standaryzowanej. Istnieją też organizacje, które poprawiły swoją produktywność o co najmniej 20%. Udało się to dzięki konsekwentnemu wdrożeniu systemu utrzymania w ruchu parku maszynowego (tzw. TPM – Total Productive Maintance). Redukując awarie i nieplanowane przestoje maszyn, poprawiły swoją wydajność i zyski. Magazyn zaczął wołać „Przestańcie! – nie mamy gdzie trzymać wyrobów gotowych, a ciężarówka klienta jeszcze do nas nie dotarła” ;). W firmach tych poprawiły się warunki pracy i wzrosło zaangażowanie ludzi. Dzięki wdrożeniu TPM firmy zaczęły koncentrować swoich najlepszych pracowników na doskonaleniu obsługi maszyn zamiast na naprawie i gaszeniu pożarów. Kolejne narzędzie Lean – SMED (ang. Single Minute Exchange of Die) umożliwiło zaoszczędzić czas procesu podczas przezbrajania maszyn. Nierzadko mamy do czynienia z oszczędnościami czasu z 4 godzin do 20 minut.

 

Technik Lean Manufacturing jest dużo więcej niż te, o których powiedziałem. Niektóre z nich dają konkretne oszczędności finansowe i poprawę warunków pracy. Inne wpływają na świadomość zespołu i małymi krokami prowadzą do eksplozji zaangażowania.

Skąd wziął się Lean Manufacturing

Na początku lat 20’ XX wieku Henry Ford wprowadził do swojej fabryki samochodów standaryzację pracy i produkcję seryjną. Operatorzy przestali chodzić dookoła produkowanego samochodu, wykonując na nim wszelkie czynności produkcyjne. Zamiast tego pojazd przesuwał się po linii produkcyjnej i na każdym jego etapie wykwalifikowani pracownicy wykonywali konkretne czynności takie jak na przykład montaż kół, montaż szyb, montaż kierownicy, montaż hamulców i tak dalej. Każdy z tych pracowników posiadał kwalifikacje do wykonania pracy na swoim stanowisku jednak wielu z nich posiadało także kwalifikacje do wykonywania pracy na innych niż swoje stanowiskach. Taki zabieg sprawił, że elastycznie wykwalifikowany zespół był w stanie bardzo szybko reagować na zmiany. Tak skonstruowana linia produkcyjna była kilkukrotnie bardziej wydajna w ilości wykonywanych samochodów oraz czasu poświęconego na ich produkcję od klasycznych warsztatów produkcyjnych. Poprzez eliminację zbędnego przemieszczenia się operatorów po materiał zaoszczędzono znaczącą ilość czasu. Poprzez standaryzację pracy na stanowiskach uzyskano znaczącą poprawę jakości i wydajności.

 

Sama kultura Lean Manufacturing wywodzi się przede wszystkim z systemu produkcyjnego w innej firmie motoryzacyjnej, Toyocie. Ze względu na te korzenie często w naszym kursie będą się pojawiały japońskie określenia. Podstawą systemu Toyota Production System jest ciągłe doskonalenie – czyli Kaizen.

Jakie są cele i podstawowe zasady Lean Manufacturing

Podstawowa zasada Lean Manufacturing mówi o konieczności identyfikacji i eliminacji marnotrawstwa (jap. MUDA). Przez marnotrawstwo rozumiemy wszystko to, co robimy, a za co nie płaci nam nasz klient. Każdy dodatkowy transport, ruch, naprawa czy zapas są MUDA, czyli marnotrawstwem. Cele wdrożenia Lean to poprawa konkurencyjności naszej organizacji na rynku dzięki większej wydajności oraz pełnemu zaangażowaniu pracowników w osiąganie firmowych celów. Zarządzania przedsiębiorstwem według zasad Lean ma sprawić, abyśmy pracowali mądrzej, ale i lżej. Abyśmy realizowali potrzeby naszego klienta w najlepszy znany nam sposób, dokładnie, dobrze jakościowo, na czas i bezpiecznie dla naszego zespołu.

Zapamiętaj! Lean Manufacturing to sposób myślenia, który jest tylko wspierany przez konkretne techniki zarządzania. Lean Manufacturing to przede wszystkim kultura pracy, a nie tylko sposób technicznego zarządzania tą pracę. Lean Manufacturing to także niekończąca się przygoda. To podróż, która raz rozpoczęta – trwa.

Eliminacja marnotrawstwa (MUDA)

Czy pamiętasz pierwsze japońskie słowo, które pojawiło się w tym kursie? To MUDA. Oznacza ono marnotrawstwo. Jest to kluczowe wyraz rozpoznawalny w przedsiębiorstwach optymalizujących swoje procesy przy użyciu Lean Manufacturing. Mianem MUDA określane są wszystkie tzw. czerwone procesy. Owe „czerwone procesy” to wszystkie te czynności, które wykonujemy, przetwarzając surowiec w produkt, a które nie są niezbędne. Jeśli pracownik A odkłada większy zapas półproduktów niż kolejny w procesie pracownik B jest w stanie przetworzyć, mamy do czynienia z marnotrawstwem.  W opozycji do procesów czerwonych występują również procesy zielone, czyli te, które przynoszą wartość dodaną do przetwarzanego surowca. Za procesy zielone dostajemy zapłatę od klienta. To jest to, co powinno być zrobione. Może to być np. obróbka metalu, montaż podzespołu lub jeśli prowadzimy biuro rachunkowe – rozlicznie faktury.

W metodologii LEAN mamy 7 podstawowych marnotrawstw. Są to:

 

  • nadprodukcja,
  • zapasy,
  • zbędny ruch,
  • zbędny transport,
  • nadmierne przetwarzanie,
  • oczekiwanie
  • błędy jakościowe.

Istnieją też różne praktyczne wariacje na ten temat, które wyróżniają 8, 9 i więcej MUDA. O tym jednak dowiemy się przy okazji innych artykułów 🙂 

Dostrzegaj MUDA - cztery zasady Lean

Podstawowe zasady Lean Manufacturing uczą nas abyśmy przede wszystkim „nauczyli się dostrzegać MUDA” w naszym środowisku.

Idź tam, gdzie powstaje problem
Pierwsza zasada Lean mówi: jeżeli słyszysz lub dowiedziałeś się, że w miejscu produkcji/wytwarzania produktu lub usługi jest problem, to wstań i idź do niego. Idź do GEMBA, czyli do miejsca, gdzie powstaje produkt lub usługa, za którą płaci klient. Nie polegaj na relacjach. Dotrzyj do źródła, zobacz, poczuj, dotknij (o ile jest to bezpieczne).


Obserwuj
Druga zasada LEAN mówi:  obserwuj maszyny, materiały, metody pracy, ludzi, sposób zarządzania. Obserwuj wszystko, co znajduje się w środowisku powstawania produktu (GEMBA). Zdobądź jak najlepszy obraz sytuacji. Jeśli możesz, doświadcz tej pracy.


Szukaj marnotrawstwa
Trzecia zasada LEAN mówi:  szukaj marnotrawstwa (MUDA). Znajdź jego przejawy. Określ, po czym poznajesz, że to marnotrawstwo występuje i jakie są jego przejawy. Znajdź też jego przyczyny. Zadawaj pytania – dlaczego? Przyczyn szukaj w procesie. 


Znajdź sposoby poprawy sytuacji
Czwarta zasada LEAN mówi: Znajdź możliwe sposoby poprawienia tej sytuacji. Zastosuj techniki ciągłego doskonalenia czyli Lean Manufacturing. Użyj Kaizen lub innej metody, która doprowadzi do wyeliminowania przyczyn, a nie objawów problemu.

Dowiedz się więcej o LEAN i już dziś skorzystaj z naszego szkolenia E-LEARNING! 

ZAPRASZAMY! 

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.