...

Kuźnia P

BLOG

CZYLI LEAN MANUFACTURING NIE ZAWSZE NA POWAŻNIE

Bez tego nie zaczynaj wdrażać Kanbana!

Trzy świnki a LEAN

Pamiętacie te bajkę z dzieciństwa o 3 świnkach, co budowały trzy domki? Jedna zbudowała ze słomy, druga z patyków, a dopiero trzecia z cegieł. Przyszedł wilk i zdmuchnął pierwsze dwa domki, ale trzeciego nie dał rady ruszyć… Czemu? Bo chatka była zbudowana na solidnych fundamentach! A gdy chciał wejść przez komin, świnka rozpaliła w kominku 🙂

 

Tak trochę jest z wdrażaniem naszych narzędzi Lean, a szczególnie z Kanbanem! Musimy wdrażać je na solidnych fundamentach tak, aby „Zły wilk” nie zniszczył naszych efektów, wydajności, efektywności oraz rozwoju i motywacji pracowników.

Bez tego nie zaczynaj wdrażać KANBAN

W naszym przypadku mamy 4 solidne fundamenty, które muszą być wdrożone oraz dobrze działać, zanim zaczniemy wprowadzać Kanban. Sprawdź już dziś, czy są na hali produkcyjnej

1.       Przepływ jednej sztuki – one piece flow – nie da się ukryć, że jeśli mówimy o Kanbanie, system przepływu jednej sztuki jest niezbędny.  Kanban wymusza na nas produkcję  w systemie ciągnionym. 

2.       5S – podstawa podstaw. Zawsze mam wątpliwość, czy jeszcze komuś trzeba tłumaczyć zasady 5S i czy jeszcze gdzieś na świecie 5S może nie być standardem. Ale szybko stwierdzam, że trzeba! Kanban jest systemem kontroli wizualnej, zatem jego skuteczność jest uzależniona od poprawnie wdrożonego 5S oraz przestrzegania jego zasad. Dowiedz się więcej o 5S!

3.       SMED – jednym z ważnych założeń Kanbana jest prawidłowe reagowanie na zmiany popytu, a co za tym idzie z biegiem czasu będziemy chcieli zmniejszać ilość kart Kanban. Zmniejszając liczbę kart kankanowych odkryjemy wąskie gardła w procesie, które są spowodowane długimi czasami przezbrojeń maszyn. Jeśli nie skrócimy czasu przezbrojeń, nie wprowadzimy usprawnień, nie osiągniemy krótkich serii, a tym samym właściwej reakcji na zmieniający się popyt.  Dowiedz się więcej o SMED!

4.       Autonomiczne utrzymanie ruchu – Jeśli walczymy o każdą minutę w przezbrojeniu, to nieodłącznym elementem będzie również „walka” o utrzymanie maszyn i urządzeń w jak najlepszym stanie, aby do minimum zmniejszyć czas na nieplanowane awarie i naprawy. Aby Kanban działał optymalnie ważne jest dbanie o regularne kontrole i serwisowanie maszyn oraz wdrożenie innych elementów TPM.  Dowiedz się więcej o TPM!

Nie bądź świnia! 🙂

Masz te wszystkie narzędzia? No to zabieraj się za Kanban, a my w KuźniP trzymamy za Ciebie kciuki! A jeśli chcesz się dowiedzieć więcej – koniecznie zajrzyj na naszą stronę.

A na koniec mogę tylko napisać, że w tym wypadku stwierdzenie „Nie bądź świnia!” ma inny wydźwięk! W tym wypadku, bądź świnką, ale tą trzecią, bystrą i buduj na naprawdę solidnych fundamentach – fundamentach Lean! 

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.