...

Kuźnia P

BLOG

CZYLI LEAN MANUFACTURING NIE ZAWSZE NA POWAŻNIE

Czerwona kartka drogą do Kaizen?

Czerwona kartka

Większość z nas kojarzy to określenie z małym czerwonym kartonikiem nadawanym lub potocznie mówiąc „wlepianym” piłkarzowi podczas meczu za nieregulaminowe, nieodpowiednie zachowanie na boisku. Pytanie – czy ta czerwona kartka dawana piłkarzowi jest w jakikolwiek sposób związana z czerwoną kartką, tak zwanym Red Tag, stosowaną w czasie wdrożeń narzędzi Lean Manufacturing? Najprostsza odpowiedź brzmi „tak”. Czerwona kartka otrzymywana za nieregulaminowe, nieodpowiednie zachowanie na boisku przez piłkarza ma bardzo wiele wspólnego z czerwoną kartką „wlepianą” problemom podczas wdrożeń takich technik jak na przykład 5S czy TPM.

Co oznaczamy czerwoną kartką?

Podczas wdrożeń Lean Manufacturing dążymy do tworzenia najlepszego możliwego standardu wykonywania. Standard ten jest punktem odniesienia i podstawowym warunkiem pracy wydajnej, dobrej jakościowo, efektywnej, bezpiecznej, na odpowiednim poziomie kosztów. Obserwując więc przestrzeń wokół nas podczas wdrożenia, na przykład techniki 5S, identyfikujemy w tej przestrzeni wszystkie możliwe marnotrawstwa i właśnie wtedy oznaczamy je czerwoną kartką, czyli właśnie Red Tag. Każdy zidentyfikowany problem taki jak: zbędna rzecz w przestrzeni pracy, źle ustawione przedmioty, braki oznaczenia pól odkładania narzędzi lub materiałów, nieopisane strefy pracy, nie wyznaczone przestrzenie dla dokumentacji – wszystko to są właśnie czerwone kartki. Podobnie jak nieporządek, bałagan, zbędne przedmioty czy przedmioty nieużywane
w tym obszarze.

Obraz1

Jak używać Red Tag?

Podczas wdrożenia 5S oznaczamy wszystkie te przedmioty czerwoną kartką fizycznie, poprzez przyczepienie czerwonego kartonika w miejscu występowania błędów oraz ewidencjonując wszystkie te problemy na flipchart-cie lub kartce papieru. Dobrą praktyką, ułatwiającą działanie, jest oznaczenie przedmiotów i umieszczenie drugiej połówki tej samej karty, z tym samym numerem, na karcie flipchart, aby można było w łatwy sposób zidentyfikować problem i jego miejsce na liście ewidencyjnej. Daje to bardzo dobry efekt wizualny. Pracownicy obserwując zmniejszającą się ilość czerwonych kartek na tablicy flipchart mogą czuć satysfakcję i zadowolenie z powodu wykonanej pracy, czyli eliminacji zidentyfikowanych czerwonych kartek. Warto również podczas identyfikowania czerwonych kartek oraz ich usuwania prowadzić dokumentację fotograficzną. Zdjęcia problemów „przed
i po”, czyli ukazujące jego rozwiązanie, są bardzo dobrym materiałem marketingowym dla innych grup pracowników. 

Prosta droga do Kaizen

Czerwone kartki, podobnie jak na boisku piłkarskim, informują nas, czy standard w przestrzeni jest przestrzegany czy też nie. Jeżeli nie jest przestrzegany, jest oflagowany właśnie czerwoną kartką – Red Tagiem. Wtedy należy się nim zająć tak, aby przestał być czerwoną kartką, a stał się kaizen-em, czyli zielonym rozwiązaniem poprzedniego problemu. Czerwonymi kartkami rozwiązujemy problemy nie tylko w 5S i TPM, ale także w innych obszarach doskonalenia organizacji i eliminacji kosztów pracy. Zapraszam do Kuźni Produktywności, razem “wlepimy” Czerwone Kartki Waszym problemom.

 

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.