...

Kuźnia P

BLOG

CZYLI LEAN MANUFACTURING NIE ZAWSZE NA POWAŻNIE

Narzędzia Lean Manufacturing w pracy i życiu codziennym

JAK WDROŻYĆ LEAN MANUFACTURING?

Czy wywodzący się z systemu produkcyjnego Toyoty oraz idei Forda sposób zarządzania produkcją jest odpowiedni dla mojej firmy? Wielu naszych klientów zadaje sobie takie pytanie. Żeby na nie odpowiedzieć trzeba zacząć od postaw. Co to znaczy: Lean Manufacturing? Bywa tak, że jest on utożsamiany z Lean Management. Pytanie jednak dlaczego i czy powinien?

Narzędzia Lean Manufacturing

Jest wiele sposobów na doskonalenie procesów produkcji oraz optymalizację pracy. Narzędzia Lean są niewątpliwie zestawem sprawdzonych sposobów postępowania. Zasadniczo to, jak dokładnie je nazywamy, zależy od miejsca ich stosowania. W procesach produkcyjnych mówimy o Lean Manufacturing. A ilekroć stosujemy pojęcie: Lean Management mówimy o tych samych narzędziach, ale w szeroko pojętym zarządzaniu.

 

Wiele firm, w szczególności najlepsi na świecie, korzystają z rozwiązań Lean. Tworzą komfortowe warunki pracy. Zyskują wysoką wydajność oraz znacząco lepszą jakość swoich produktów. Techniki jak np. 5S, TPM czy SMED są sprawdzone, szeroko stosowane oraz poszukiwane. Służą one:

 

  • standaryzacji przestrzeni pracy
  • wydajnemu zarządzaniu parkiem maszynowym 
  • skracaniu procesu przezbrojeń

Te trzy techniki wybrałem, aby zwrócić uwagę na fakt istnienia konkretnych rozwiązań. W tym przypadku dających wymierne finansowe korzyści. Niemniej jednak to tylko wycinek wachlarza który oferuje nam Lean.

Narzędzia Lean Manufacturing: za czy przeciw? Sukces wdrożenia Lean w firmie

Często wśród uczestników prowadzonych szkoleń obserwuję dwa podejścia. Jedni zachwalają narzędzia Lean Management, drudzy – krytykują. Zapytacie zatem Państwo – którzy z nich mają rację?  Mówiąc w skrócie: wszyscy. Dlatego, że prawidłowe działanie omawianych narzędzi zależy od sukcesu wdrożenia.

 

Sukces wdrożenia złożony jest z wielu czynników. Co gorsza, wszystko w Lean: narzędzia, techniki, standardy postępowania, może być wykorzystane w sposób prawidłowy lub też nie. Prawidłowe ich zastosowanie przynosi wymierne korzyści. Prawdę mówiąc, jeśli wszystko przebiegnie pomyślnie, to korzyści jest naprawdę wiele. Natomiast nieprawidłowe prowadzi do powstania pato-produkcji. W konsekwencji utrwalenia istniejącej już pato-organizacji. 

 

Mając to na uwadze, trzeba zastanowić się nad tym, od czego to powodzenie zależy? Po pierwsze: od woli organów zarządczych. Po drugie: od kondycji morale pracowników. Faktem jest, że szczególnie ważną rolę w prawidłowym wdrożeniu narzędzi Lean odgrywa średni szczebel zarządzania. Dlatego podczas szkolenia “Lean basic toolbox” omawiam zarówno narzędzia Lean jak i aspekty wbudowanego zarządzania. Oznacza to że odpowiadam na pytania: Jak wdrożyć Lean? Jakie pułapki na nas czekają? Jak ich uniknąć?  

Gdzie można stosować narzędzia Lean Manufacturing? Dom Toyoty

Rozwiązania organizacyjne „ze stajni” Lean mogą być stosowane w każdym środowisku. I mam na myśli: w każdym. Inaczej mówiąc, sprawdzą się zarówno w produkcji, usługach, logistyce, jak i księgowości czy zarządzaniu finansami. Nie mówiąc już o pracy w kuchni, bo w końcu tam też zadziałają idealnie. 

 

W zasadzie metoda postępowania jest zawsze taka sama:  

 

  • po pierwsze: zidentyfikuj proces, który chcesz doskonalić, 
  • po drugie: znajdź marnotrawstwo, które upośledza ten proces (MUDA), 
  • po trzecie: zorganizuj przestrzeń (5S), 
  • po czwarte: stwórz standardy postępowania dla tego procesu (SIP). 
  • co najważniejsze: wprowadź ciągłe doskonalenie
Dom Toyoty Toyota Production System Lean Manufacturing
Dom Toyoty - Narzędzia Lean Management - Toyota Production System

Następnie, mając już solidnie zbudowaną podstawę stabilności, możemy uruchomić kolejne narzędzia Lean: Kaizen, Heijunka. A następnie filary Just in Time, Jidoka. Zastanawiacie się Państwo kiedy odpalić takie narzędzia jak KPI, PDCA czy SQDCP? Czy już czas na Hoshin Kanri (określanie i kaskadowanie celów), czy już za późno? Jak się w tym właściwie odnaleźć?

 

Na szkoleniach Lean pokazujemy, że wszystko to jest opisane w domu „Toyota Production System”. „Mieszkają” w nim narzędzia Lean management. Nie jest to jednak bezrefleksyjne kopiowanie rozwiązań „Made in Japan”. Bez wątpienia nie może takim być, aby funkcjonować. Należy pamiętać, że musi być naturalizowane do specyficznego kontekstu kulturowego. To znaczy: narodu, państwa, regionu, organizacji. Aby zrozumieć jak to działa i co to daje, należy popracować w tych konkretnych warunkach. Gwarantujemy jedno: jeśli raz uda się Wam pracować w warunkach Lean, nie będziecie chcieli pracować w innych. 

Jak uniknąć błędów stosowania narzędzi Lean Management?

Czy można to zepsuć? Oczywiście, można. Rzeczywiście, znamy firmy, które zepsuły stosowanie narzędzi Lean Manufacturing. Niemniej, wiemy jak uniknąć nieprawidłowego stosowania narzędzi Lean Manufacturing. Tak, wiemy. W dodatku znamy firmy, które z powodzeniem używają naszych sprawdzonych rozwiązań. Jak już mówiłem- tutaj wiele, a w zasadzie wszystko, zależy od użytkowników. 

 

Podsumowując: narzędzia Lean Management są jak aplikacje w smartfonie. Mogą je Państwo zainstalować, ale nie używane prawidłowo lub wcale, nie dostarczą oczekiwanych rezultatów. Mówiąc w skrócie: nie schudniemy od posiadania aplikacji mierzącej kroki. I analogicznie, nie osiągniemy korzyści instalując 5S „bo tak trzeba”. Przede wszystkim trzeba chcieć. Poza tym trzeba być konsekwentnym. I wreszcie należy wiedzieć jak i z kim zacząć aby dobrze zakończyć. 

 

Jeśli jesteście Państwo zainteresowani prawdziwym zrozumieniem co jest ważne w Lean, zapraszam do Kuźni ProduktywnościPamiętajcie, jeden mały kamień może spowodować lawinę. W tym wypadku tymi kamieniami są narzędzia Lean. 

 

Na zakończenie warto zadać sobie pytanie czy potrafimy odpowiednio ich użyć. I nade wszystko: jakiej lawiny sobie życzymy.

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.